• Hästarna

Recycling är ett samlingsnamn för vår inriktning och vårt koncept

Ta till vara - återvinna. Detta är vår främsta inriktning inom recycling. Att se "bakom" problemet. Köpa hästar vi anser inte fått de rätta förutsättningarna. Arbeta fär att minska antalet individer som döms ut.

 

Utveckla. En annan inriktning inom recycling är att vi köper hästar där ägaren inte anser sig ha kunskap/intresse/tid/ekonomi att fortsätta utveckla sin häst.

 

Förädla. Den tredje inriktningen är att vi letar talanger, sådan hästar vi tror kan utvecklas till något speciellt. Inriktningen är främst sporthästar inom fälttävlan. Hästarna kan vara "dolda talanger" som ännu inte fått visa vad de går för, unghästar som har de rätta förutsättningarna, eller helt enkelt bara hästar vi tror på.

Här presenterar vi de hästar som nu finns hos oss för recycling. Dessa hästar kommer vi förr eller senare att söka ny ägare till. När är helt beroende på vilken utvecklingsplan vi har för respektive häst.